Veelgestelde vragen

o Wat is de duur van beschermingsbewind?
Het beschermingsbewind wordt ingesteld voor onbepaalde tijd. De maatregel loopt zo lang als dit noodzakelijk is door. Het uitgangspunt is dat het bewind wordt opgeheven indien er geen gronden meer zijn voor de maatregel.

o Hoe hef ik het bewind op?
De beëindiging van de het bewind verloopt altijd via de kantonrechter. Wanneer u zelf van mening bent dat er geen redenen meer zijn voor onderbewindstelling dan kunt een schriftelijk verzoek tot opheffing van het bewind indienen bij de rechtbank.

De kantonrechter bepaalt vervolgens of het bewind nog noodzakelijk is. Hierbij kijkt hij naar uw persoonlijke en financiële situatie. Beoordeeld zal worden of u in staat bent om zelfstandig uw zaken te regelen.

o Vanaf welk moment krijg ik leefgeld?
Wij beginnen normaal gesproken met het uitkeren van leefgeld zodra wij uw inkomsten ontvangen op de beheerrekening.

o Hoeveel leefgeld krijg ik?
Dit is afhankelijk van uw financiële situatie. Over de hoogte van uw leefgeld zullen individuele afspraken gemaakt worden tussen u en uw bewindvoerder.

o Ontvang ik vakantiegeld?
Wij streven er altijd naar om 75% van uw vakantiegeld over te maken naar uw leefgeldrekening. De resterende 25% reserveren wij op uw beheerrekening. In het geval van grote tekorten op uw beheerrekening kunnen wij besluiten om in uw belang het gehele bedrag te reserveren.

o Ontvang ik de kinderbijslag op mijn leefgeldrekening?
Wij streven er altijd naar om 100% van uw kinderbijslag over te maken naar uw leefgeldrekening. Indien onder uitzonderlijke omstandigheden het betalen van uw vaste lasten in gevaar is gekomen door tekorten op uw beheerrekening, kunnen wij besluiten om in uw belang de kinderbijslag niet uit te keren.

o Lost Manna Support mijn schulden af?
Dit hangt van uw schuldenlast af. Bij een kleine schuldenlast behoort dit tot de mogelijkheden. In de meerderheid van de gevallen zien wij echter dat onze cliënten een hoge (problematische) schuldenlast hebben. In dit geval verzorgen wij de toeleiding naar een minnelijk of wettelijk schuldentraject om u te helpen van uw schulden af te komen.

o Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?
Niet alleen een professionele bewindvoerder zoals Manna Support kan benoemd worden als bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld ook een familielid of kennis zijn.

o Wat gebeurt er bij overlijden?
Krachtens artikel 1:449 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek eindigt de taak van de bewindvoerder na het overlijden van de cliënt. Dit houdt in dat wij wettelijk gezien (behoudens de hierna te noemen uitzondering) geen taken meer mogen verrichten in het dossier.

Wel is de bewindvoerder verplicht de noodzakelijke zorg te dragen voor de goederen tot het beheer hiervan overgedragen is aan de nieuwe rechthebbende(n) (art. 1:448 lid 3 BW). Veelal zijn deze nieuwe rechthebbenden de erfgenamen van de cliënt.

De rol van de bewindvoerder zal na het overlijden van de cliënt dus beperkt zijn tot het uitvoeren van financiële handelingen die, indien deze niet direct uitgevoerd zouden worden, zouden leiden tot nadeel voor de betrokkene.

Bent u familie van de rechthebbende? Dan verzoeken wij u in geval van het overlijden van een cliënt zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

o Wordt mijn leefgeld in het weekend of op vakantiedagen uitbetaald?
Mocht uw leefgeldbetaling in het weekend of op een vakantiedag vallen, dan betalen wij uw leefgeld altijd vooraf uit.

Voorbeeld: u ontvangt uw leefgeld altijd op de 23e van iedere maand. U merkt op dat de 23e deze maand op een zondag valt. Wij betalen uw leefgeld op vrijdag uit.

o Hoe laat ontvang ik mijn leefgeld?
Wij verrichten dagelijks twee betaalrondes, waarvan de eerste aan het eind van de ochtend plaatsvindt en de tweede aan het eind van de middag. In het merendeel van de gevallen zal uw leefgeldbetaling meegenomen worden in de eerste betaalronde. Dit houdt in dat uw leefgeld (afhankelijk van de verwerkingstijd bij de bank) normaal gesproken aan het begin van de middag bijgeschreven is op uw leefgeldrekening.

Mocht uw betaling onverhoopt niet meegenomen zijn in de eerste betaalronde dan zal deze meegenomen worden in de tweede betaalronde. Uw leefgeld zal dan aan het eind van de middag op uw leefgeldrekening bijgeschreven zijn.

o Ik heb mijn leefgeld niet ontvangen. Hoe komt dit?
Het kan in sommige gevallen helaas voorkomen dat uw leefgeld niet op de voor u gebruikelijke tijd bijgeschreven is op uw leefgeldrekening. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Mocht dit voorkomen dan verzoeken wij u (indien mogelijk) ten eerste in te loggen op de Stratech Portal op onze website. Hier kunt u achterhalen of er voldoende saldo op uw beheerrekening staat. Indien er niet voldoende saldo op uw beheerrekening staat dan kunt u er vanuit gaan dat dit de reden is waarom uw leefgeld niet uitgekeerd is.

Daarnaast kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat uw week-/maandgeldbetaling niet is meegenomen in de eerste betaalronde.
Uw leefgeld zal in dat geval in de tweede betaalronde worden meegenomen. U kunt uw leefgeld in dat geval aan het eind van de middag verwachten.

Ten slotte komt het zeer sporadisch voor dat er sprake is van een storing bij de bank die enige vertraging in de betalingen veroorzaakt.

o Mijn inloggegevens voor de Stratech Portal werken niet meer. Wat nu?
U dient contact op te nemen met uw bewindvoerder. Deze kan u voorzien van nieuw inloggegevens.

o Ik heb thuis post ontvangen. Wat moet ik hiermee doen?
Het is belangrijk dat u post die u nog thuis ontvangt doorstuurt naar ons postbusadres. Hiervoor verstrekken wij speciale (gefrankeerde) retourenveloppen die u kunt opvragen bij uw bewindvoerder.

Indien u de mogelijkheid heeft het document (duidelijk) in te scannen, dan kunt u het poststuk ook per e-mail verzenden. Het maken van foto’s van een document wordt afgeraden.

o Kan ik IDEAL-betalingen verrichten/internetbankieren?
Helaas behoort internetbankieren of het verrichten van IDEAL-betalingen niet tot de mogelijkheden op de rekeningen die wij voor u beheren. IDEAL-betalingen kunnen wij ook niet vóór u verrichten.

o Wat is het adres van Manna Support?
Het adres van Manna Support is vanwege de gevoelige aard van onze werkzaamheden afgeschermd. U kunt ons uiteraard altijd telefonisch, per e-mail en door het versturen van een bericht naar ons postbusnummer bereiken. Mocht er in uitzonderlijke gevallen behoefte zijn aan persoonlijk contact dan is het inplannen van een huisbezoek altijd mogelijk.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:43:18.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur