Aanmeldingstraject

Aanmelding
Aanmelding bij Manna Support geschiedt telefonisch of per e-mail. Vaak verloopt de aanmelding via doorverwijzende instanties (zoals wijkteams, zorginstellingen en gemeenten) of familieleden. Het is uiteraard ook altijd mogelijk uzelf aan te melden voor één van onze diensten. Het eerste telefonische contact is bedoeld als kennismaking, waarin wij een beeld creëren van uw situatie en een inschatting kunnen maken welke hulp u nodig heeft.

U dient vóór de aanvang van het intakegesprek een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit aanmeldingsformulier kunt u vinden op deze website onder het kopje ‘Downloads’.

Intake
Naar aanleiding van het oriënterende gesprek zal er een intakegesprek ingepland worden. Het intakegesprek is het eerste persoonlijke kennismakingsgesprek dat wij met u voeren. Hier zal uw situatie nader onderzocht worden, wordt gekeken wat wij concreet voor elkaar kunnen betekenen en worden eventueel afspraken gemaakt.  Dit gesprek vindt plaats bij u thuis of op een andere locatie naar uw voorkeur. Het is mogelijk dat familieleden of begeleiders hierbij aanwezig zijn.

U dient het aanmeldingsformulier vóór aanvang van het intakegesprek ingevuld en aangeleverd te hebben. De hierbij opgevraagde stukken moet u uiterlijk ten tijde van het intakegesprek paraat hebben. Tijdens de intake zullen tevens alle overige vereiste formulieren samen met de intaker worden ingevuld.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:30:05.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur