Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is bedoeld voor personen die moeite hebben met het zelfstandig beheren van hun financiën. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals lichamelijke/psychische problemen of het aanwezig zijn van (problematische) schulden. Manna Support kan u helpen de situatie onder controle te krijgen door het beheer van uw financiën (al dan niet tijdelijk) voor u uit handen te nemen.

Gezamenlijk analyseren wij uw financiële situatie en achterhalen wij de oorzaken van uw problematiek. Hier zal vervolgens een passende oplossing voor gezocht worden. U leert tijdens het budgetbeheer hoe u een financieel overzicht kunt creëren en behouden en om op een verantwoorde wijze om te gaan met uw financiële administratie.

Centraal in het budgetbeheer staat het opstellen van het zogeheten budgetplan. Dit is een overzicht van al uw inkomsten, uitgaven en het bedrag dat u maandelijks overhoudt. Manna Support waakt over uw inkomen en de betaling van uw vaste lasten en incidentele uitgaven. De aandacht die Manna Support besteedt aan uw financiën verkleint de kans op het ontstaan van nieuwe schulden drastisch en geeft u rust.

Verschil met beschermingsbewind

Voor budgetbeheer is geen rechterlijke tussenkomst vereist (u hoeft niet voor de kantonrechter te verschijnen). Het budgetbeheer vindt op vrijwillige basis plaats op grond van een volmacht tussen u en Manna Support, waarin u aangeeft dat wij namens u financiële handelingen mogen verrichten. Beëindiging van het budgetbeheer is dan ook eenvoudig op uw verzoek te realiseren.

Budgetbeheer is minder verstrekkend, en meer dan beschermingsbewind op samenwerking gericht. Het verschil is dat wanneer er sprake is van budgetbeheer u, ondanks het feit dat wij uw financiën voor u beheren, nog in staat bent om zelf over uw financiën te beslissen. U bent uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

Daarnaast openen wij (in uw naam) twee rekeningen:

1) Beheerrekening
Dit is de rekening die Manna Support voor u beheert. Hierop worden al uw inkomsten gestort (denk bijvoorbeeld aan uitkeringen, toeslagen en salaris) en hiermee doen wij tevens al uw uitgaven. U heeft geen directe toegang tot deze rekening (wel inzage). Dit brengt met zich mee dat internetbankieren en IDEAL-betalingen voor u helaas niet mogelijk zijn.

2) Leefgeldrekening
Dit is de rekening waar u zelf over beschikt. U zult voor deze rekening een leefgeldpas ontvangen waarmee u kunt pinnen in winkels en geld kunt opnemen bij iedere willekeurige geldautomaat. Hierop wordt tevens uw leefgeld gestort. Naar uw voorkeur gebeurt dit wekelijks of maandelijks.

Het leefgeld is het geldbedrag dat u gebruikt om in uw levensonderhoud te voorzien. Naast dit vaste bedrag aan leefgeld dat u periodiek ontvangt kunt u ook verzoeken indienen voor extra leefgeld indien u speciale aankopen wilt doen, maar dit niet redt met uw week-/maandgeld. Afhankelijk van uw financiële situatie op dat moment krijgt u dit toegewezen.

Inzage

In het kader van zelfredzaamheid en volledige transparantie heeft u te allen tijde volledige inzage in beide rekeningen. Hiertoe kunt u inloggen op de Stratech Portal via www.mannasupport.nl. Informatie met betrekking tot bij- en afschrijvingen op de beheer- en/of leefgeldrekening wordt telefonisch dan ook niet meer verstrekt. U kunt deze informatie immers met behulp van de Stratech Portal zelf inzien.

Wanneer u structureel geen toegang heeft tot het internet verstrekken wij papieren maandoverzichten van de beheerrekening.

Schuldhulpverlening:
Indien er sprake is van problematische schulden verzorgen wij tevens de toeleiding naar schuldhulpverlening, om u op deze manier een structurele oplossing voor uw schuldenproblematiek te kunnen bieden.

Contact
Wekelijks is er maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 11:00 telefonisch cliëntenspreekuur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen. Ook kunt u hier uw verzoeken voor extra leefgeld indienen. Uiteraard behoort e-mailen naar info@mannasupport.nl ook altijd tot de mogelijkheden.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:26:56.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur