Ons kantoor

Heeft u moeite met het beheren van uw financiën of het overzicht hierover te behouden? Heeft u (problematische) schulden, en ziet u geen mogelijkheden om dit zelf op te lossen? Of heeft u wellicht lichamelijke en/of geestelijke problemen waardoor het voor u lastig is om zelfstandig uw financiële belangen te behartigen?

Soms ontstaan er omstandigheden die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te geven. Manna Support reikt u graag de helpende hand. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat uw financiële problemen tot het verleden behoren en openen wij de deur naar een nieuw begin.

Waarom Manna Support?

Manna Support levert financieel maatwerk om tot een voor u passende oplossing van uw problemen te komen. Ons lidmaatschap van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) waarborgt onze deskundigheid en expertise op het gebied van uw financiën. Dit lidmaatschap brengt met zich mee dat wij moeten voldoen aan meerdere kwaliteitsvereisten omtrent (onder andere) bereikbaarheid, helderheid, opleiding, bijscholing en dossiervorming.

Middels ons uitgebreide netwerk aan sociaal-maatschappelijke en juridische contacten zijn wij in staat onze dienstverlening aan te passen aan uw specifieke situatie en u het maatwerk te bieden dat u verdient.
Wij begrijpen dat het uit handen geven van uw financiën een ingrijpende beslissing kan zijn. De drie kernwaarden van Manna Support zijn dan ook:

Transparantie: voor ons is het belangrijk dat wij volledige openheid van zaken kunnen bieden. Om u onze diensten optimaal te kunnen leveren verwachten wij dit echter ook van u.

Helderheid: in de brede zin van het woord. Wij willen u een heldere toekomst bieden, waarbij er sprake is van een stabiele financiële situatie. Een toekomst waarin u zich verder kunt ontwikkelen zonder financiële problematiek die u tegenhoudt in wat u wilt bereiken in het leven. Veel cliënten melden ons dan ook dat zij na lange tijd eindelijk weer in staat zijn gerust adem te halen. Daarnaast is het belangrijk dat u het overzicht (terug)krijgt in uw financiën, zodat het voor u duidelijk is waar u aan toe bent.

Bereidheid: u kunt erop vertrouwen dat de medewerkers van Manna Support tot in het uiterste bereid zijn uw financiële belangen te allen tijde met volledige toewijding te dienen. Waar mogelijk gaan wij verder dan het vervullen van standaard werkzaamheden om uw situatie zo gunstig mogelijk te maken. Dit is een belangrijk onderdeel van het onderscheidend vermogen van Manna Support.

Klachtenprocedure
Hoewel Manna Support altijd haar uiterste best zal doen u de professionele financiële hulp te verlenen die u verdient, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u in sommige situaties desondanks niet volledig tevreden bent over bepaalde zaken. Soms kan dit leiden tot een klacht. Wij hechten veel belang aan het luisteren naar de cliënt en stellen dan ook prijs op uw feedback.

Bij Manna Support geloven we sterk in de kracht van de dialoog. Wij verzoeken u dan ook om in eerste instantie altijd een goed gesprek aan te gaan met uw dossierbehandelaar. Uit onze ervaring blijkt dat het aangaan van een dergelijke dialoog in veel gevallen uitkomst biedt.

Mocht u toch nog niet tevreden zijn, dan is het uiteraard altijd mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de directie van Manna Support, waar uw grieven met de nodige zorg en aandacht behandeld zullen worden. Hiertoe kunt u het klachtenformulier invullen dat terug te vinden is op onze website onder het kopje ‘Downloads’.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:08:35.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur