Downloads

Op deze pagina staan enkele bestanden ter download aangeboden met betrekking tot onze dienstverlening.
De meest recente documenten, waar wij veelvuldig naar verwijzen staan op deze pagina.
Mocht het zo zijn dat er een bestand er niet tussen staat of verouderd is, dan kunt u contact opnemen met ons.

Bestand Beschrijving
Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier
Akkoordverklaring Akkoordverklaring
Checklist Checklist
Klachtenreglement Het reglement omtrent de afhandeling en verwerking van klachten.
Plan van Aanpak - Aanvullend (bij problematische schulden/verkwisting) Plan van Aanpak - Aanvullend
Plan van Aanpak - Standaard Plan van Aanpak (standaard)
Toelichting verzoek tot onderbewindstelling Toelichting verzoek tot onderbewindstelling
Toestemmingsformulier informatieverstrekking derden Toestemmingsformulier informatieverstrekking derden
Verzoekschrift Onderbewindstelling Verzoekschrift Onderbewindstelling
Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur